LPG - Zkapalněný uhlovodíkový plyn

LPG (Liquefied Petroleum Gas) vzniká jako směs zkapalněných plynů (propanu, butanu) při rafinaci ropy nebo metanu. Za normálních podmínek je propan-butan v plynné podobě, lze ho ovšem poměrně snadno převést do kapalného stavu. Zkapalněním a zchlazením pak zmenší svůj objem až 260x.

LPG patří k nejrozšířenějším alternativním pohonům s příznivým vlivem na životními prostředí, což je dáno zejména minimálním obsahem síry. Vedle prokazatelných enviromentálních vlastností je potřeba vyzdvihnout i ekonomické výhody, které přispívají k nárůstu počtu vozů s tímto pohonem.

 

Výhody LPG:

 • Úspora nákladů na provoz vozidla - cena LPG se dlouhodobě pohybuje na polovině ceny benzínu a nafty, tudíž je zde znatelná úspora nákladů oproti naftovým a benzínovým vozům
 • Čistá energie - LPG je netoxické a v případě úniku paliva se rychle vypaří. Nehrozí kontaminace půdních a vodních zdrojů
 • Nižší emisní hodnoty - vozy na LPG produkují výrazně méně škodlivin než vozy na naftu a benzín
 • Nevytváří se karbonové usazeniny
 • Bezpečný provoz - vozy na LPG jsou bezpečnější než benzínová vozidla, což dokazuje řada provedených testů.
 • Prodlužuje se životnost motorového oleje
 • Duální způsob jízdy - po přestavbě vozu na LPG je zachován i provoz na benzín, což značně prodlouží dojedzovou vzdálenost vozu
 • Chod motoru je tišší a klidnější
 • Hustá síť čerpacích stanic - v České republice je téměř 900 čerpacích stanic LPG
 • Vozy s pohonem LPG jsou osvobozeny od silniční daně
 • Zamezení zcizení pohonných hmot

Nevýhody LPG:

 • Počáteční investice
 • Zmenšení zavazadlového prostoru
 • Zvýšení spotřeby paliva o cca 10%

 
dole