Nabídka služeb

COPP  - Cech odborníků pro montáž plynového pohonu do motorových vozidel a mechanismů
512 33 Studenec 311
tel .: 603 180 067

Stanovisko Cechu odborníků pro montáž plynových pohonů do motorových vozidel a mechanismů

 k problematice změny živnosti „přestavba pohonu  motorových vozidel na pohon LPG“ z kategorie volné živnosti  na živnost řemeslnou.

  • Montáž LPG do automobilů se z důvodu neustále stoupající technické náročnosti dostala do stádia, kdy cítíme nutnost aby tato živnost byla provozována na základě nových technických pravidel.
  • I když dosavadní činnost dovozců a držitelů typových přestaveb je na výši, ne všechny montážní dílny mohou zajistit kvalitu konečné montáže a tedy i bezpečnost této tlakové soustavy na dostatečné úrovni.
  • Nechceme řešit ani měnit problematiku schvalování typových přestaveb, ani přestaveb obecně. Domníváme se, že je to výhradně v kompetenci MD ČR a jím pověřených zkušeben.
  • Paradoxem je, že i činnosti mnohem méně technicky náročné v oboru autoopravárenství (např. opravy karosérií, pneuservis ad.) jsou živnostmi vázanými, kdežto montáž LPG do automobilů je doposud živností volnou.

V současné době může LPG do vozidla namontovat např. i osoba s neukončeným základním vzděláním bez jakékoli praxe a technického vybavení. Jak potom lze zaručit bezpečnost a splňování emisních limitů ???

Dnes může dokonce LPG do vozidla namontovat i fyzická osoba bez jakéhokoli živnostenského oprávnění a přesto lze takto zamontovaný pohon na LPG legalizovat.

Je tady bohužel již doba, kdy si soupravu na montáž LPG do vozidla může zakoupit kdokoli a kdekoli (např.na internetu) u takzvaných.dovozců bez řádných zkoušek a oprávnění. Nebo přestavbu provést v zahraničí a na kopírované doklady ji schválit

Navrhujeme aby přestavby pohonu motorových vozidel na LPG ve smyslu §73, odst.2, písmeno a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a všechny činnosti s tím spojené, tj. opravy, servis a údržba, byly živností řemeslnou, u níž by se odbornost a technická způsobilost dokládala odbornou zkouškou

a schválenou dílnou, tak jako je to běžné např.u stanic měření emisí.

Toto je stanovisko všech dosavadních členů  COPP. Přikládáme podpisy dalších majitelů montážních dílen, které taktéž podporují změnu živnosti volné na živnost vázanou.

  Za COPP ing. Havel Jiří-předseda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakládající členi COPP

 

Auto-gas- servis Pinc Jiří Tábor
Autoplyn-centrum s.r.o   Zlín
Fedor auto s.r.o Prostějov
Gera s.r.o  Hradec Králové
Havel plyn a.s. Studenec
HTS s.r.o Schneider Luděk Zábřeh
HV Dalibor Huvar  Nový Jičín
Mobil Gas Centrum s.r.o Jihlava
Neptun Harfa Vávra Miloš  Praha
Szotek-ECO-GAS Horní Such
Wapos s.r.o Plzeň

Rozdělovník:

Asociace LPG
TÜV-SÜD AUTO CZ s.r.o
MD ČR
MPO ČR

 

 


dole