COPP - Cech odborníků pro montáž plynového pohonu do motorových vozidel a mechanismů

COPP (dále jen Cech) je nezávislou nepolitickou organizací sdružující jednotlivce a organizace zajímající se o montáž plynového pohonu do motorových vozidel a mechanismů a o další rozvoj těchto činností.

 

Mezi základní činnosti Cechu patří zejména:

  • Zvyšování odborné úrovně členské základny prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, školení
  • Tvorba a vydávání technických pravidel, pravidel praxe, případně dalších normativních dokumentů majících vazbu  na profesní záběr Cechu
  • Prosazování technických pravidel, pravidel praxe, případně dalších normativních dokumentů do legislativních předpisů České republiky
  • Aktivní spolupráce s Hospodářskou komorou ČR
  • Expertní a poradenská činnost, zpracovávání odborných případně znaleckých posudků

 

Nabídka služeb Cechu

  • Poradenství v oblasti alternativních pohonů, přestaveb LPG/CNG včetně doporučení odborné montážní dílny
  • Poradenství v oblasti příslušných legislativních předpisů

 

dole